Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Оцініть, будь ласка, сайт ДНЗ. При бажанні прокоментуйте.

Результаты

Наш дитячий садок

        

       

                                                     

 

                                                                                           

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

          Перші кроки від свого народження - перші кроки становлення є вирішальними у житті кожної людини, її подальшої долі.
В дошкільному закладі функціонує 5 груп,
в які відвідують  130  дітей віком від 1,8 до 6-ти років.
Дві групи для дітей ранньго віку, три груп для дітей дошкільного віку.
ДНЗ працює з  7.00 до 19.00
Формування груп в дошкільному закладі розпочинається 1 липня і закінчується 25 серпня.
Щорічно за цей період дитячий садок поповнюється малечою віком від 1,8 до 2 років ( 1 група раннього віку).                                                                     

 

 

                           

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                  

       Життя у ДНЗ змістовне і цікаве як для дітей, так і для їх батьків, які є учасниками і гостями спільних заходів: фестивалів педагогічної, творчості, ярмарків педагогічних ідей та знахідок, розваг, свят, колективних переглядів занять тощо. Це заклад виявлення та розвитку потенційних можливостей кожної дитини.                                     Багато уваги педагогічні працівники надають удосконаленню роботи з батьками; вони є нашими порадниками, критиками, помічниками.                                                                                                                                                      Напрями роботи ДНЗ №12 дають дітям можливості всебічно розвиватися та отримувати емоційне задоволення від кожного виду діяльності.

                                                                                

 

                          

                                               

 

У ДНЗ всі групи  укомплектовані згідно віку дітей.У закладі працює 15 педагогічні працівники: 12 педагогів з вищою педагогічною освітою; 3 - з середньою спеціальною освітою; 7 - з них мають педагогічний стаж понад 15-25 років.
         Педагогічна робота у дошкільному закладі проводиться згідно державної програми .
В центрі уваги працівників ДНЗ – дитина, неповторна особистість, з усіма її проблемами, з ослабленим здоров’ям у деяких дітей, інтересами і здібностями.Ми, працівники дошкільного навчального закладу №12, ставимо перед собою завдання звеличувати та удосконалювати атмосферу творчості та любові до наших вихованців.З метою активної професійної діяльності педагогів, стимуляції безперервної та загальної освіти, якості роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання в дошкільному закладі згідно встановленому графіку проводяться курси перепідготовки та атестації педагогічних кадрів.  Атестація  педагогічних  кадрів  є  позитивним  показником  творчої  діяльності  педагогів,  механізмом  удосконалення  керування  якістю  освіти.   Кожні 5 років всі педагогічні робітники підвищують свою кваліфікацію в Ужгородському інституті післядипломної педагогічної освіти, а також, згідно Положення про атестацію проводиться чергова атестація. Відповідно до графіка проведення атестації вивчаються система роботи вихователів, проводилися співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалась документація кожного педагога його рейтинг серед колег, вихованців, батьків.Методична робота у нашому дошкільному закладі містить цілісну систему заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Насамперед ми спрямовуємо свої зусилля на створення умов для безперервного підвищення теоретичного рівня і фахової кваліфікації педагогічних працівників та підвищення їхньої психолого-педагогічної компетентності.

 

 

 

 

  Якщо ви вибрали наш дитячий садочок.

 

     Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
           

           

      Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.