Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Оцініть, будь ласка, сайт ДНЗ. При бажанні прокоментуйте.

Результаты

Сторінка завідувача


 

    

                                                        

 

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Правила прийому

Благодійна та спонсорська допомога

Нормативні документи

В нашому садочку працюють

Режим роботи закладу

Привітання та оголошення

З Днем працівника освіти

Вітаю з Днем народження

Тиждень з охорони праці

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

 

 

 


 

                                        Працівники ДНЗ  зобов'язані:                                                         
       Суворо дотримуватись трудової дисципліни, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, відповідних посадових інструкцій, своєчасно і точно виконувати розпорядження завідувача закладу, не відволікати інших працівників від виконання їх трудових обов`язків.
 Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей. Дотримуватися педагогічної етики, норм поведінки в колективі, забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких дій, які шкодять її здоров`ю, а також від фізичного та психологічного насильства.
 Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати дітей дошкільного віку бережливого ставлення до майна ДНЗ.
 Проходити у встановлені строки медичний огляд, дотримуватись санітарних норм і правил, гігієни праці.
 Нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я дитини, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей, дотримувати санітарні правила, відповідати за виховання і навчання дітей. виконувати вимоги мед. персоналу пов'язані з охороною і зміцненням здоров'я дітей, проводити заходи з гартування, чітко стежити за виконанням інструкцій про охорону життя і здоров'я дітей в приміщеннях дошкільної установи і на дитячому майданчику.
 Виконувати договір з батьками, співпрацювати з сім'єю дитини з питань виховання і навчання, проводити батьківські збори, консультації, засідання батьківського комітету, поважати батьків, бачити в них партнерів.
 Стежити за відвідуваною дітей своєї групи, своєчасно повідомляти про відсутніх дітей старшу медсестру, завідуючу.
 Неухильно виконувати режим дня, наперед ретельно готуватися до занять, розробляти методичні матеріали, наочні посібники дидактичні ігри, в роботі з дітьми використовувати новітні технології.
Брати участь в роботі педагогічних рад ДНЗ, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з досвідом роботи інших вихователів.
 Вести роботу в методичному кабінеті, готувати виставки, каталоги, підбирати методичний матеріал для практичної роботи з дітьми, оформляти наочну педагогічну агітацію, стенди.
 Спільно з музичним керівником готувати для дітей розваги, свята, брати участь в святковому оформленні дитячого садка.
 Працювати в тісному контакті з іншим педагогом і помічником вихователя в своїй групі.
 Системно планувати свою учбово-виховну діяльність, інформувати адміністрацію щодо своїх планів вести щоденник спостережень за дітьми під час занять, до і після; дотримуватись правил і режиму ведення документації.
  Поважати дитину,як особистість, вивчати її індивідуальні особливості, знати його схильності і особливості характеру, допомагати йому в становленні і розвитку як особистості.
 Допускати на свої заняття адміністрацію і представників громадськості за попередньою домовленістю.
 Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичках.
 Медичний персонал повинен здійснювати лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов`язких медичних оглядів, контроль за станом здоров»я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

            

            

            

 

 

 

 

У своїй діяльності завідувач керується нормативними документами 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                   

                                                   

                                                                                                       

 

                   

 

                                                                     

                                                                                                             

   

 

                                                           

  

 

                       

                                                                                                                       


 

 

 

 

 

 

 

 

                             УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює відділ освіти Мукачевської міської  ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: профспілковий комітет, педагогічна рада, батьківський комітет,  пожежно-технічна комісія, комісія з ЦЗ, ДСЕС.

Управлінські рішення та дії завідувача у поточному році були спрямовані на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань:

 1. Укладання та прийняття колективної угоди на 2011-2015р.р.
 2. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.
 3. Підтримка власної сторінки на  сайті «Класна оцінка».
 4. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
 5. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки.
 6. Грамотами та подяками нагороджені: вихователям, помічникам вихователів.

                                 

 

                          РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Взаємодія роботи з батьками та громадськістю на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори (групові та загальні);
 • Консультації різних спеціалістів;
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • Спільні виставки;
 • Участь у святах («Осінній ярмарок», « Новорічне свято»  «День матери» «До побачення дитячий садок» та інші);
 • Дні відкритих дверей.

         Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати над тим, щоб діти завжди мали змогу фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, весело  і щасливо жити. Тут місце майбутнім геніям країни!

Сподіваюсь на подальше взаєморозуміння, співпрацю з колективом та батьками.

Дякую за увагу!